ماه نورد چین

3 مورد از مهمترین اکتشافات کاوشگر چینی YUTU-2 در نیمه پنهان و مرموز ماه

اکتشافات کاوشگر چینی YUTU-2

کاوشگر چینی یوتو 2 از جمله مفیدترین ماه نورهایی است که کمک زیادی به محققان کرده. در این مطلب نگاهی به 3 مورد از مهمترین اکتشافات کاوشگر چینی YUTU-2 می‌اندازیم.

متن کامل »