محصولات مورد انتظار 2015

14 محصولی که در سال 2015 باید منتظر آمدنشان باشیم

احتمالا عرضه گجت ها و محصولات تکنولوژیکی در سال 2014 دیگر به پایان رسیده است اما تعداد بیشماری برای سال 2015 در انتظار ماست. در اینجا قصد داریم برخی از مهمترین محصولاتی که در سال 2014 رونمایی شده و عرضه آنها موکول به سال آینده شده است و همچنین برخی ...

متن کامل »