مدیاتک دایمنسیتی 2000

مدیاتک هم پردازنده پرچمدار خود را با نامی غیر از دایمنسیتی 2000 عرضه خواهد کرد

دایمنسیتی 2000

گویا مدیاتک نیز رویکرد نامگذاری خود را تغییر داده است و نمی‌خواهد تراشه پرچمدار خود را با نام دایمنسیتی 2000 عرضه کند؛ اما جایگزین Dimensity 2000 چه نام دارد؟

متن کامل »