مزرعه بادی دریایی

بریتانیا در حال ساخت بزرگترین مزرعه بادی دریایی دنیا

شرکت Dong Energy A/S که در زمینه انرژی های تجدیدپذیر فعالیت می کند در حال ساخت بزرگترین مزرعه بادی دریایی دنیا است. این مرزعه بادی در دریای ایرلند واقع خواهد شد و در حدود ۱۲ مایلی سواحل غرب بریتانیا می باشد.بر اساس برآوردهای انجام شده ، انرژی تولید شده توسط ...

متن کامل »