موسسه تحقیقاتی ستی

ادعای جدید منجمان Seti : اگر پول باشد ظرف ۲۰ سال آینده موجودات فضایی را کشف خواهیم کرد !

چند روز پیش بود که دانشمندان موسسه تحقیقاتی SETI در سخنرانی کنوانسیون نوآوری کمیسیون اروپایی اعلام کردند که بشر در این قرن موجودات بیگانه فضایی را کشف خواهد کرد.اکنون این دانشمندان در میان نمایندگان کمیسیون علم، فضا و فناوری کنگره آمریکا ادعا کرده اند که احتمال وجود موجودات فضایی ۱۰۰% ...

متن کامل »