نوبل پزشکی

جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۰ برای کشف ویروس هپاتیت سی به ۳ دانشمند اهدا شد

جایزه نوبل پزشکی 2020

جایزه نوبل پزشکی ۲۰۲۰ به کاشفان ویروس هپاتیت سی اهدا شد. هاروی جی آلتر، مایکل هوتون و چارلز رایس سه دانشمند آمریکایی و انگلیسی بودند که نوبل پزشکی امسال را بردند.

متن کامل »

جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۷ به سه دانشمند از کشور آمریکا رسید

جایزه نوبل پزشکی 2017

جایزه نوبل پزشکی ۲۰۱۷ به مایکل یانگ (Michael Young)، جفری هال (Jeffrey Hall) و مایکل روزبش (Michael Rosbash) بابت کشف‌ ژن‌هایی که ساعت زیستی یا ریتم شبانه‌روزی بدن را کنترل می‌کنند، رسید.

متن کامل »

جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۶ به دانشمند ژاپنی یوشینوری اُسومی اهدا شد

جایزه نوبل پزشکی سال 2016

پروفسور یوشینوری اُسومی (Yoshinori Ohsumi) از آکادمی نوبل سوئد، برنده نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال ۲۰۱۶ شد. جایزه نوبل پزشکی سال ۲۰۱۶ برای کشف مکانیسم خودخواری (اتوفاژی) به اُسومی اهدا گردید.

متن کامل »