هوش مصنوعی مایکروسافت

تماشا کنید: کسب امتیاز 999.990 توسط هوش مصنوعی مایکروسافت در پک من!

هوش مصنوعی مایکروسافت

امروز انسان رسما در بازی پک من مغلوب شده است! بازی پک من که پیش‌ از این به‌ عنوان یکی از مشکل‌ترین بازی‌های قابل انجام برای هوش مصنوعی یاد می‌شد، در حال حاضر توسط هوش مصنوعی مایکروسافت فتح شده است.

متن کامل »