پمپئی

حداقل ۱۰ بمب منفجر نشده از جنگ جهانی دوم در شهر توریستی پمپئی وجود دارد!

بمب منفجر نشده در شهر پمپئی

براساس گزارشاتی که اخیرا منتشر شده است، حداقل ۱۰ بمب منفجر نشده در شهر تاریخی و توریستی پُمپئی (Pompeii) در کشور ایتالیا وجود دارد که هر لحظه ممکن است منفجر شوند!

متن کامل »