ژاپن ایرلاین

ژاپن ایرلاین از هولولنز برای آموزش به کارکنان خود استفاده خواهد کرد

هنگامی که صحبت از آموزش مهارت‌های شغلی می‌شود، راه‌های متعددی درباره آن وجود دارد و شرکت‌های مختلف هر بار شیوه جدیدی را برای آموزش دادن به کارکنان خود استفاده می‌کنند. شاید فیلم‌های آموزشی بهترین روش برای نحوه خدمت کردن به مشتری باشد اما گاهی اوقات این نحوه یاد دادن در ...

متن کامل »