کره گیاهی

کره گیاهی یا کره حیوانی ، کدام‌یک سالم‌تر است ؟!

از نظر تغذیه سالم باید بگوییم که هم کره حیوانی و هم کره گیاهی برای سلامتی خوب نیست؛ اما اگر واقعاً نمی‌توانید از خوردن کره خودداری کنید، فکر می‌کنید کدام‌یک سالم‌تر است؟

متن کامل »