کپی چینی پوکمون گو

کپی چینی پوکمون گو یک کابوس تمام عیار است!

کپی چینی پوکمون گو یک کابوس تمام عیار است!

بازی پوکمون گو به حدی محبوب بوده است که سرعت کپی برداری از آن به روز و ساعت کشیده شده است و به طور مداوم شاهد عرضه‌ی عناوین جدید مشابه آن هستیم. این اپلیکیشن کپی چینی پوکمون گو نیز که قصد بررسی آن را داریم، یکی از آن بازی‌هایی است ...

متن کامل »