گجت جادویی

انتقال اجسام با گجت جادویی فراصوت

    دانشمندان دانشگاه داندی به تقلید از پیچ گوشتی صوتی «دکتر هو» دست به ساخت یک دستگاه با نیروی فراصوت زده‌اند که می‌تواند اجسام را با استفاده از صوت بلند کرده، چرخانده و دست‌کاری کنند.  این دستگاه به نوعی بازتاب دستگاه چند منظوره دکتر هو، نقش اول سریال علمی ...

متن کامل »