apacer Power Speaker

آچار فرانسه دنیای صدا معرفی شد : با اپیسر پاور اسپیکر آشنا شوید

زمانی یک محصول لقب آچار فرانسه به خود می گیرد یعنی از پس انجام کارها زیادی بر می آید. کارهایی که مفید است و به خوبی نیاز های مختلف کاربر را برآورده می کند. اپیسر که بیشتر آن را با تولیدت مرتبط با حافظه میشناسیم، برای اولین بار دست به ...

متن کامل »