کیفیت خودروهای داخلی

گزارش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی در مهر ۹۹ منتشر شد

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی در مهر ۹۹ را منتشر کرد و پژو ۲۰۰۸ با ۵ ستاره کیفی در صدر قرار دارد.

گزارش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی در مهر ۹۹ توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)  منتشر شد که حداقل امتیاز کیفی خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی ۲ ستاره بود و خودرو پژو ۲۰۰۸ نیز توانست با ۵ ستاره کیفی همچنان در صدر قرار داشته باشد. بر اساس این گزارش، در مهر ۹۹ نسبت به شهریور ۹۹ برای خودروها افت یا رشد کیفی اتفاق نیفتاده و سطح کیفی خودروها همچنان ثابت باقی مانده است.

گزارش کیفیت خودروهای داخلی و مونتاژی – مهر ۹۹

جدول سطوح کیفی خودروهای گروه سبک-بخش سواری

کیفیت خودروهای داخلی

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک

کیفیت خودروهای داخلی

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*