واکسن کرونا

واکسن کرونا چگونه آزمایش خواهد شد؟

اخیرا اطلاعات بسیاری مبنی بر ساخت و تولید واکسن کرونا منتشر شده، اما مراحلی که برای نهایی‌سازی و عرضه و فروش آن وجود دارد چگونه طی خواهد شد؟

ویروس SARS CoV 2 عامل اصلی بیماری کرونا است؛ سندرم تنفسی حاد، که حال نزدیک به یک سالگی اوج‌گیری آن در گرفتن قربانیان متعدد در کل جهان هستیم. با این وجود بنا بر اطلاعات بدست آمده از این ویروس، درصد کشندگی آن بسیار پایین بوده و آمار بهبود یافتگان آن نیز بسیار بیشتر از تلفات هستند. درحالی که، همان درصد پایین امروزه نزدیک به میلیون‌ها کشته در سرتاسر جهان را به دنبال داشته و دانشمندان همچنان به دنبال راهی برای مقابله با کوید ۱۹ هستند.

به هر حال اوج‌گیری این بیماری که انتقال آن از روش تنفسی انجام می‌شود، بدون شک ضربه بزرگی را به بسیاری از جوانب زندگی بشر امروزی وارد کرده است. شرکت‌های بسیاری به دلیل قرنطینه تعطیل شده و تعداد مغازه‌های فعال سطح شهرها در بسیار از کشورها به حداقل یا وضعیت قرنطینه کامل رسیده است.

در چنین شرایطی دانشمندان همچنان مشغول به تحقیق روی ساخت یک واکسن کارساز برای جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر این بیماری هستند؛ امری که به‌نظر می‌رسد با نتیجه‌هایی نیز همراه بوده و در تست روی حیوانات جواب مثبت را به دنبال داشته است. درحالی که برای آزمایش آن روی نمونه‌های انسانی، برنامه خاصی مورد نیاز خواهد بود؛ چراکه همیشه احتمال ناسازگاری آن با برخی گروه‌های خونی و بدن افراد ممکن است که نتیجه عکس داشته باشد.

مراحل آزمایش واکسن کرونا

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*