مبادله رمزارزها

شرایط مبادله رمزارزها در صرافی‌ها و بانک‌ها اعلام شد

صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین و اعلام شده از سوی هیات عامل بانک مرکزی به مبادله رمزارزها بپردازند.

هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را به منظور انجام پرداخت‌های ارزی برای واردات و رعایت مجموعه مقررات ارزی به تصویب رساند.

شرایط مبادله رمزارزها در صرافی‌های مجاز و بانک‌ها

هیات عامل بانک مرکزی با استناد بر ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت ۵۸۰۷۸ ه مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران،‌ ضوابط مبادله رمزارزها در صرافی‌ها را به منظور انجام پرداخت‌های ارزی تصویب کرد. بر این اساس صرافی‌های مجار و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب شرایط مذکور نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*