مگس های خانگی

مگس های خانگی باعث انتقال ویروس کرونا می‌شوند !

بررسی جدید محققان نشان می‌دهد مگس های خانگی می‌توانند ویروس کرونا را به مدت ۲۴ ساعت حفظ کرده و در این مدت آن را به سطوح مختلف منتقل کند.

بررسی‌های قبلی محققان نشان می‌دهد مگس های خانگی بیماری‌های باکتریایی، انگلی و ویروسی را به انسان و سایر حیوانات منتقل می‌کنند، اما در دوران شیوع ویروس کرونا در خصوص نقش مگس خانگی در انتقال ویروس کرونا بررسی دقیقی انجام نشده بود تا اینکه به تازگی محققان در مطالعات خود دریافتند مگس خانگی می‌تواند ویروس کرونا را به صورت زنده حفظ و آن را با خود حمل کند. همچنین مگس‌ها به آسانی می‌توانند ویروس کرونا را به سطوح مختلف انتقال دهند.

جزئیات انتقال ویروس کرونا توسط مگس های خانگی

محققان در آزمایش نخست مگس‌های خانگی را در محیط و شیر آلوده به ویروس کرونا قرار دادند. در آزمایش دوم نیز مدل‌های محیطی بعد از تماس با مگس‌‌های آلوده به کرونا از لحاظ آلودگی مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش اول نشان داد مگس پس از مواجهه با محیط یا شیر آلوده به کرونا تا ۲۴ ساعت دارای RNA ویروسی مثبت است. طبق نتایج آزمایش دوم، تمام سطوحی که مگس در مدل‌های محیطی با آنها تماس داشته نیز دارای RNA ویروسی مثبت بودند.

این آزمایش محققان نشان می‌دهد مگس‌های خانگی تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه به کرونا می‌توانند آن را به صورت زنده حفظ کنند و همچنین تا ۲۴ ساعت پس از مواجهه این ویروس را به محیط اطراف انتقال دهند.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*