پشتیبانی نرم افزاری

فهرست گوشی‌های سامسونگ که تا ۴ سال پشتیبانی نرم افزاری خواهند شد

Samsung در انتشار به روزرسانی اندروید ۱۱ خوب عمل کرده است. حال گوشی‌های تازه معرفی شده سامسونگ، قرار است تا ۴ سال پشتیبانی نرم افزاری شوند.

سامسونگ وعده داده است که سه نسل اندروید را برای پرچمدارانش ارائه دهد. در بخش میان‌رده و گوشی‌هایی مانند ای ۵۱ نیز سه به روزرسانی عمده منتشر می‌شود (این دستگاه با اندروید ۱۰ معرفی شد، اندروید ۱۱ را دریافت کرده و در آینده به اندرویدهای ۱۲ و ۱۳ تجهیز خواهد شد). حال سامسونگ وعده داده تبلت‌ها و گوشی‌های تازه معرفی شده را تا ۴ سال پشتیبانی نرم افزاری کند. لیست این دستگاه‌ها عبارتند از:

گوشی‌های منعطف:

 • گلکسی فولد
 • گلکسی فولد ۵ جی
 • گلکسی زد فولد ۲
 • گلکسی زد فولد ۲ ۵ جی
 • گلکسی زد فلیپ
 • گلکسی زد فلیپ ۵ جی

سری گلکسی اس:

 • گلکسی اس ۱۰
 • گلکسی اس ۱۰ پلاس
 • گلکسی اس ۱۰ ای
 • گلکسی اس ۱۰ ۵ جی
 • گلکسی اس ۱۰ لایت
 • گلکسی اس ۲۰
 • گلکسی اس ۲۰ ۵ جی
 • گلکسی اس ۲۰ پلاس
 • گلکسی اس ۲۰ اولترا
 • گلکسی اس ۲۰ اولترا ۵ جی
 • گلکسی اس ۲۰ اف ای
 • گلکسی اس ۲۰ اف ای ۵ جی
 • گلکسی اس ۲۱ ۵ جی
 • گلکسی اس ۲۱ پلاس ۵ جی
 • گلکسی اس ۲۱ اولترا ۵ جی

سری گلکسی نوت:

 • گلکسی نوت ۱۰
 • گلکسی نوت ۱۰ ۵ جی
 • گلکسی نوت ۱۰ پلاس
 • گلکسی نوت ۱۰ پلاس ۵ جی
 • گلکسی نوت ۱۰ لایت
 • گلکسی نوت ۲۰
 • گلکسی نوت ۲۰ ۵ جی
 • گلکسی نوت ۲۰ اولترا
 • گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵ جی

سری گلکسی A سامسونگ:

 • گلکسی ای ۱۰
 • گلکسی A10e
 • گلکسی ای ۱۰ اس
 • گلکسی ای ۲۰
 • گلکسی ای ۲۰ اس
 • گلکسی ای ۳۰
 • گلکسی ای ۳۰ اس
 • گلکسی ای ۴۰
 • گلکسی ای ۵۰
 • گلکسی ای ۵۰ اس
 • گلکسی ای ۶۰
 • گلکسی ای ۷۰
 • گلکسی ای ۷۰ اس
 • گلکسی ای ۸۰
 • گلکسی ای ۹۰ اس
 • گلکسی ای ۱۱
 • گلکسی ای ۲۱
 • گلکسی ای ۲۱ اس
 • گلکسی ای ۳۱
 • گلکسی ای ۴۱
 • گلکسی ای ۵۱
 • گلکسی ای ۵۱ ۵ جی
 • گلکسی ای ۷۱
 • گلکسی ای ۷۱ ۵ جی
 • گلکسی ای ۰۲ اس
 • گلکسی ای ۱۲
 • گلکسی ای ۳۲ ۵ جی
 • گلکسی ای ۴۲ ۵ جی

سری گلکسی ام:

 • گلکسی ام ۱۰ اس
 • گلکسی ام ۲۰
 • گلکسی ام ۳۰
 • گلکسی ام ۳۰ اس
 • گلکسی ام ۴۰
 • گلکسی ام ۱۱
 • گلکسی ام ۱۲
 • گلکسی ام ۲۱
 • گلکسی ام ۳۱
 • گلکسی ام ۳۱ اس
 • گلکسی ام ۵۱

سری ایکس کاور:

 • گلکسی ایکس کاور ۴ اس
 • گلکسی ایکس کاور FieldPro
 • گلکسی ایکس کاور پرو

سری گلکسی تب:

 • گلکسی تب اکتیو پرو
 • گلکسی تب اکتیو ۳
 • گلکسی تب ای ۸ (۲۰۱۹)
 • گلکسی تب ای با اس پن
 • گلکسی تب ای ۸.۴ (۲۰۲۰)
 • گلکسی تب ای ۷
 • گلکسی تب S5e
 • گلکسی تب اس ۶
 • گلکسی تب اس ۶ ۵ جی
 • گلکسی تب اس ۶ لایت
 • گلکسی تب اس ۷
 • گلکسی تب اس ۷ پلاس