افزایش قیمت بنزین

خبر افزایش قیمت بنزین واقعیت ندارد

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به خبرهای افزایش قیمت بنزین که اخیرا در فضای مجازی منتشر شد گفت خبر ۲۰ هزار تومانی شدن بنزین واقعیت ندارد.

اخیرا یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری طرحی را مبنی بر افزایش قیمت بنزین به ۲۰ هزار تومان مطرح کرد که در فضای مجازی حواشی زیادی را به همراه داشت. در همین رابطه سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد خبر افزایش نرخ بنزین واقعیت ندارد.

تکذیب طرح افزایش قیمت بنزین

فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در این خصوص بیان کرد برای افزایش نرخ سوخت هیچ برنامه‌ای مطرح نشده است و اخباری که اخیرا منتشر شده فقط نقطه نظرات کارشناسی است. وی افزود هر برنامه‌ای برای افزایش نرخ سوخت یا تغییر در نحوه سهمیه‌بندی آن می‌بایست به شکل مصوبه هیئت دولت باشد. وی در پایان خبرهایی که در خصوص افزایش نرخ بنزین بوده را غیر واقعی دانست و گفت نباید به چنین اخباری توجه کرد.