ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی

بزرگترین معایب و ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی بهمن موتور از نگاه خریداران

جذابیت فیدلیتی و دیگنیتی بهمن موتور به عنوان دو شاسی بلند چینی بازار ایران اخیرا افت کرده است. در ادامه با بزرگترین معایب و ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی از نگاه خریداران آشنا خواهیم شد.

فیدلیتی و دیگنیتی به عنوان دو شاسی بلند چینی بازار ایران محسوب می‌شوند که بهمن موتور طی سال 1400 آنها را به بازار عرضه کرد و در مدتی کوتاهی توانستند نگاه بسیاری از مشتریان را به خود جلب کنند؛ اما اخیرا محبوبیت این دو شاسی بلند چینی مونتاژی بازار به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد مدل‌های کارکرده فیدلیتی و دیگنیتی با افت قیمت مواجه شدند. دلیل افت جذابیت این خودروها چیست؟

گزارش‌هایی که از سوی مالکان این دو شاسی بلند منتشر شده حاکی از آن است که این دو خودرو چینی با مشکلات متعددی مواجه هستند و همین ایرادها مالکان را از خرید آنها دلسرد کرده است. در ادامه با بزرگترین معایب و ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی از نگاه خریداران آشنا خواهیم شد.

بزرگترین معایب و ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی

معایب فیدلیتی

ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی

از بزرگترین معایب و ایرادهای فیدلیتی که مالکان آن گزارش کردند می‌توان به گران بودن قطعات، گیجی گیربکس در شیفت به دنده عقب، پایین بودن کیفیت دوربین‌های خودرو، پایین بودن کشش پیشرانه حتی در دورهای بالا و پایین بودن کیفیت متریال کابین اشاره کرد.

معایب دیگنیتی

ایرادهای فیدلیتی و دیگنیتی

از معایب فیدلیتی نیز می‌توان از گران بودن قطعات، پایین بودن کیفیت دوربین‌های خودرو، پایین بودن کیفیت متریال کابین و همچنین داغ شدن شدید گیربکس در ترافیک و سربالایی نام برد.