هواوی

شرکت ویژناکس با هواوی برای تولید نسل بعدی گوشی هوشمند تاشو همکاری می‌کند

شرکت ویژناکس

شرکت ویژناکس با هواوی برای تولید نسل بعدی گوشی هوشمند تاشو همکاری می‌کند. طی این همکاری شرکت Visionox تامین‌کننده‌ نمایشگرهای گوشی تاشو هواوی خواهد بود.

متن کامل »