اتومبیل دنده ای

مرگ تدریجی اتومبیل های دنده ای با گسترش تولید مدل‌های الکتریکی

مرگ تدریجی اتومبیل های دنده ای

بسیاری از رانندگان امروزی، در طول دوران رانندگی خود هرگز از اتومبیل هایی با دنده اتوماتیک استفاده نکرده‌اند. این راننده‌ها ترجیح می‌دهند که خودروی آن‌ها برای حرکت، به چیزی بیشتر از یک پدال گاز و جهت دادن به فرمان نیاز داشته باشد و حس تعویض دنده به صورت دستی را ...

متن کامل »