ای ام دی

AMD یا Intel ؛ چرا فقط این دو انتخاب را در پردازنده‌ها داریم؟

AMD یا Intel

هر وقت قصد خرید یک کامپیوتر جدید را داشته باشیم به دوگانگی AMD یا Intel بر می‌خوریم. اما آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا فقط این دو انتخاب را برای پردازنده داریم؟

متن کامل »