جاسوسی از آمریکا

آیا چین حمله به آمریکا را با بالن های جاسوسی خود آغاز کرده است؟

بالن جاسوسی چینی

طی روز‌های گذشته، یک بالن چینی در حریم هوایی آمریکا دیده شد که روابط چین و آمریکا را بیش‌از پیش متشنج کرد. آیا بالن جاسوسی چینی گام آغازین این کشور برای حمله به آمریکا محسوب می‌شود؟

متن کامل »

جاسوسی سایبری هکرهای چینی از ایمیل‌های خصوصی مقامات ارشد دولت آمریکا

بر اساس اسنادی که به تازگی به دست شبکه NBC رسیده ، مدت ۵ سال است که هکر های چینی در حال جاسوسی سایبری و استخراج اطلاعات از ایمیل‌های خصوصی مقامات ارشد دولت آمریکا می باشند.

متن کامل »