جاسوسی از آمریکا

جاسوسی سایبری هکرهای چینی از ایمیل‌های خصوصی مقامات ارشد دولت آمریکا

بر اساس اسنادی که به تازگی به دست شبکه NBC رسیده ، مدت ۵ سال است که هکر های چینی در حال جاسوسی سایبری و استخراج اطلاعات از ایمیل‌های خصوصی مقامات ارشد دولت آمریکا می باشند.

متن کامل »