رادار گریز

نبرد شبکه محور، مرزهای جنگ‌های آینده را جابه جا می‌کند

نبرد شبکه محور

یکی از واحدهای توپخانه ارتش آمریکا در طی آزمایشی با استفاده از قابلیت نبرد شبکه محور ، یک سامانه پدافندی را با کسب اطلاعات هدف گیری از یک فروند جنگنده F-35 مورد هدف قرار داد.

متن کامل »