سیارات فراخورشیدی

تلسکوپ فضایی جیمز وب، شاید تنها امید انسان برای پیدا کردن حیات بیگانه باشد

تلسکوپ فضایی جیمز وب درک انسان از نجوم را وارد فاز جدیدی کرده است و ستاره‌شناسان و اخترزیست‌شناسان امیدوارند که این تلسکوپ بتواند در پیدا کردن حیات بیگانه قدم‌های بزرگی بردارد.

متن کامل »

اخترشناسان موفق به کشف جهنم شدند؛ سیاره‌ای که در آن آهن مذاب می‌بارد!

جهنم

اخترشناسان سیاره‌ای بسیار داغ و سوزان موسوم به جهنم را کشف کردند که به دلیل گرمای زیاد در آن باران آهن مذاب می‌بارد. در ادامه با ویژگی‌های این سیاره آشنا می‌شویم.

متن کامل »