شهاب سنگ

شهاب سنگی به بزرگی دو ساختمان امپایر استیت به سمت زمین می‌آید؛ خطر برخورد یا خلق آسمانی زیبا؟

برخورد شهاب سنگ با زمین

شهاب سنگ بسیار بزرگی به زودی به سمت سیاره زمین خواهد آمد. این شهاب سنگ به اندازه دو ساختمان امپایر استیت اندازه دارد. اما سوال اصلی این است آیا امکان برخورد این شهاب سنگ با زمین وجود دارد؟

متن کامل »