فروش هواوی

آمار گوشی های فعال هواوی در سراسر جهان به بیش از یک میلیارد دستگاه رسید

گوشی های فعال هواوی

موسس و مدیرعامل هواوی اعلام کرد آمار گوشی های فعال هواوی در سراسر جهان به بیش از یک میلیارد دستگاه رسیده و این آمار به سرعت در حال رشد است.

متن کامل »