پژو 206

شرایط فروش ایران خودرو در ۷ خرداد ۹۸

شرایط فروش ایران خودرو

شرایط فروش ایران خودرو در ۷ خرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت ایران خودرو با هدف تنظیم بازار خودروهای پژو پارس ال ایکس و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک را به صورت فروش فوری و با هدف کنترل بازار به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش ایران خودرو در ۴ خرداد ۹۸

شرایط فروش ایران خودرو

شرایط فروش ایران خودرو در ۴ خرداد ۹۸ اعلام شد. شرکت خودروسازی ایران خودرو در راستای تنظیم بازار خودروهای پژو ۴۰۵ بنزینی و پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک را به صورت فروش فوری به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک – ۱ خرداد ۹۸

شرایط فروش پژو 206

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک در ۱ خرداد ۹۸ اعلام شد. گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تنظیم بازار خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک را به صورت فروش فوری به بازار کشور عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش ایران خودرو در ۱ خرداد ۹۸

شرایط فروش ایران خودرو

شرایط فروش ایران خودرو در ۱ خرداد ۹۸ اعلام شد. گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تنظیم بازار دو خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک و پژو ۴۰۵ بنزینی را به صورت فروش فوری به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک – ۲۹ اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش پژو 206

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک در ۲۹ اردیبهشت ۹۸ اعلام شد. گروه صنعتی ایران خودرو با هدف کاهش التهاب بازار پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک را به صورت فروش فوری به بازار کشور عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش ایران خودرو در ۲۹ اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش ایران خودرو

شرایط فروش ایران خودرو در ۲۹ اردیبهشت ۹۸ اعلام شد. گروه صنعتی ایران خودرو با هدف کنترل بازار خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک و پژو ۴۰۵ بنزینی را به صورت فروش فوری به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک – ۲۴ اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش پژو 206

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ اعلام شد. گروه صنعتی ایران خودرو در راستای کنترل بازار خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک را به صورت فروش فوری به بازار کشور عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش ایران خودرو در ۲۴ اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش ایران خودرو

شرایط فروش ایران خودرو در ۲۴ اردیبهشت ۹۸ اعلام شد. گروه صنعتی ایران خودرو با هدف تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار خودروهای پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک و پژو ۴۰۵ بنزینی را به صورت فروش فوری به مشتریان عرضه می‌کند.

متن کامل »

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک – ۲۲ اردیبهشت ۹۸

شرایط فروش پژو 206

شرایط فروش پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک در ۲۲ اردیبهشت ۹۸ اعلام شد. شرکت ایران خودرو پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هاچ بک را به صورت فروش فوری و با هدف کاهش التهاب بازار به فروش می‌رساند.

متن کامل »