پژو 206

میرسلیم همچنان عقیده دارد 206 و لندکروز هیچ تفاوتی ندارند!

میرسلیم

ویدیوی مناظره میرسلیم با جلال رشیدی کوچی بسیار جنجالی شد و در فضای مجازی سر و صدای زیادی پیدا کرد؛ اما انگار آقای میرسلیم همچنان معتقدند که خودرو 206 با لندکروز هیچ‌گونه تفاوتی ندارد!

متن کامل »