چانگان CS35

افت قیمت شدید چانگان های وارداتی به محض ورود به بازار ایران

قیمت چانگان های وارداتی

قیمت چانگان های وارداتی بلافاصله پس از ورود به بازار ایران به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد. در ادامه جزئیات افت قیمت چانگان CS35 پلاس تیپ 2 و 3 را بررسی خواهیم کرد.

متن کامل »