گرما

بدن انسان حداکثر تا چند درجه گرما را تحمل می‌کند؟

تحمل گرما بدن انسان

این روزها که هوا از همیشه گرم‌تر شده، سوالی مهم برای بسیاری از مردم به‌وجود آمده است؛ بدن انسان تا چند درجه گرما را می‌تواند بدون هیچ مشکلی تحمل کند؟ برای پاسخ به این سوال با گجت نیوز همراه شوید.

متن کامل »