گمرک

جزئیات رجیستری گوشی مسافری در مبادی ورودی برای مسافران جامانده اعلام شد

رجیستری گوشی مسافری

جزئیات رجیستری گوشی مسافری در مبادی ورودی برای مسافرانی که پیش از ۱۲ مهر یا بعد از ۱۲ مهر به کشور وارد شدند، اما مراحل رجیستری را انجام ندادند، اعلام شد.

متن کامل »