ارزیابی کیفی خودروها

انتشار گزارش ارزیابی کیفی خودروها برای اسفند ماه 99

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به تازگی گزارش ارزیابی کیفی خودروها برای اسفند 99 را در دو گروه سبک و سنگین به انتشار رسانده است.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان نهاد بازرسی مورد تأیید وزارت صمت، بخش وسیعی از مسئولیت ارزیابی کیفی خودروها را در کشور بر عهده دارد. همچنین نتایج به دست آمده از این ارزشیابی را ضمن مقایسه با اهداف کیفی مشخص شده برای هر خودرو و بر اساس جدول سطوح کیفیت و حدود مجاز مصوب مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. این شرکت گزارشی که از این بررسی به دست می‌آید را هر ماه به وزارت صمت تحویل می‌دهد. فرآیند ارزشیابی کیفی خودروها در جهت آگاهی از تمام ایرادهای موجود در خودرو از طریق هدایت آدیت به کشف عیوب عملکردی و تأثیر حداکثری ایرادهای ایمنی طراحی شده است. همچنین در ارزشیابی کیفی، اتومبیل از نظر عیوب ظاهری و عملکردی تحت بازرسی قرار می‌گیرد.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بر اساس دستورالعمل‌های موجود،‌خودروهای داخلی را در پنج دسته قیمتی مورد بررسی قرار داده و با توجه به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان، از یک تا 5 ستاره کیفی را به آن‌ها اختصاص می‌دهد. هدف اصلی از تهیه این گزارش، بهبود کیفیت خودروها،‌ افزایش رضایت مشتریان و ایجاد رقابت مثبت میان شرکت‌های خودروسازی است. در ادامه جدول‌های ارزیابی کیفی خودروها در اسفند 99 را مشاهده می کنید.

ارزیابی کیفی خودروها – اسفند ۱۳۹۹

جدول سطوح کیفی اتومبیل‌های گروه سبک-بخش وانت

ارزیابی کیفی خودروها

جدول سطوح کیفی اتومبیل‌های گروه سبک-بخش سواری

ارزیابی کیفی خودروها

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سبک

ارزیابی کیفی خودروها

جدول سطوح  کیفی اتومبیل‌های گروه سنگین

ارزیابی کیفی خودروها

جدول مقایسه سطوح کیفیت-گروه سنگین

ارزیابی کیفی خودروها

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*