واکسن سینوواک

آنتی بادی‌های واکسن سینوواک پس از ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند

محققان در بررسی‌های جدید خود دریافتند آنتی بادی‌های واکسن سینوواک پس از ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند و برای افزایش اثرگذاری این واکسن چینی به یک دوز تقویت‌کننده نیاز است.

نتایج بررسی‌های جدید محققان حاکی از آن است آنتی بادی‌هایی که از تزریق واکسن چینی سینوواک ایجاد می‌شود، پس از ۶ ماه کاهش پیدا می‌کند و برای افزایش اثرگذاری آن افراد باید یک دوز تقویت‌کننده دریافت کنند.

کاهش آنتی بادی‌های واکسن سینوواک پس از ۶ ماه

محققان در این بررسی‌های خود دریافتند ۶ ماه پس از دریافت دوز دوم این واکسن چینی، آنتی بادی‌های حاصل از آن به کمتر از حد استاندارد اصلی کاهش پیدا می‌کند، اما با استفاده از دوز سوم تقویت‌کننده می‌توان سطح آنتی بادی را افزایش داد. محققان در آزمایش‌های خود به برخی داوطلبان دوز سوم را تزریق کردند که نتایج این آزمایش‌ها نشان می‌دهد حدود ۶ ماه پس از مرحله دوم سطح خنثی کننده آنتی بادی پس از ۲۸ روز حدود ۵-۳ برابر از سطح چهار هفته بعد از دوز دوم افزایش پیدا می‌کند.

این بررسی‌ها توسط محققان مرکز کنترل بیماری در استان جیانگ سو، سینوواک و سایر موسس‌های چینی به انجام رسید و محققان اعلام کردند میزان اثر آنتی بادی‌های حاصل از این واکسن در مقابل گونه‌های جدید و مسری‌تر کرونا مورد آزمایش قرار نگرفته و برای بررسی میزان سطح آنتی بادی پس از دریافت دوز سوم در برابر گونه‌های جدید باید تحقیقات بیشتری انجام شود.

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*