اشخاص و شرکت ها

اخذ گواهینامه بین‌المللی ISO 9001:2015 برای مدیریت تمامی فرایندها توسط ایرانسل

ایرانسل

ایرانسل برای استقرار نظام مدیریت کیفیت در تمامی فرایندهای خود از شرکت INTERCERT Group of MTIC گواهینامه استاندارد بین‌المللی ISO 9001:2015 را دریافت کرد.

متن کامل »