آلمان

سلاح وحشتناک آلمانی‌ها به دست ارتش اوکراین رسید؛ کار تانک‌های روسی تمام است

سلاح وحشتناک آلمانی‌ها

سلاح وحشتناک آلمانی‌ها به دست ارتش اوکراین رسید و حالا کار برای تانک های روسی بسیار سخت تر از قبل شده است. اما کاربرد دقیق موشک پانزرفاوست 3 (Panzerfaust 3-IT) چیست؟

متن کامل »