اپراتور همراه اول

همره اول در نمایشگاه کیش اینوکس 2021 حضور پیدا خواهد کرد

کیش اینوکس 2021

نمایشگاه کیش اینوکس 2021 از 8 آذر 1400 به مدت 4 روز در جزیره کیش برگزار خواهد شد. اپراتور همره اول قصد دارد با حضور در این نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای خود را به معرض نمایش بگذارد.

متن کامل »