بسته اینترنت

بسته های حجم بالا و بلندمدت اینترنت همراه ناپدید شدند؟

بسته های حجم بالا اینترنت

امروز گزارش‌هایی از حذف شدن بسته های حجم بالا و بلندمدت اینترنت همراه منتشر شد؛ اما آیا این موضوع صحت دارد و اپراتورها باز هم برخی بسته های اینترنتی خود را حذف کرده‌اند؟

متن کامل »