رودخانه

کشف رودخانه باستانی در سیاره مریخ + ویدیو

سالهاست که محققان در پی یافتن آب و یا نشانه هایی از وجود آب در سیاره مریخ هستند و ظاهرا کاوشگر کنجکاوی پاسخ خوبی برای وجود آب در مریخ را برای دانشمندان به ارمغان آورده است.تصاویر ارسالی کاووشگر کنجکاوی از دهانه گیل در مریخ نشانه های از یک رودخانه باستانی ...

متن کامل »