ساینا

شرایط فروش ساینا با وام ۲۵ میلیون تومانی در ۱۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش ساینا

شرایط فروش ساینا در ۱۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت سایپا خودرو ساینا دنده‌ای با رینگ آلومینیومی را با وام ۲۵ میلیون تومانی از روز پنجشنبه ۱۴ شهریور به صورت اقساطی به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سراتو ۲۰۰۰، سایپا ۱۵۱، تیبا و ساینا رینگ فولادی و آلومینیومی را در ۱۳ و ۱۴ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، تیبا و ساینا را در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، ساینا رینگ آلومینیومی و فولادی، سراتو ۲۰۰۰، تیبا رینگ آلومینیومی و فولادی را در ۹ و ۱۰ شهریور به صورت نقد و اقساط فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۷ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۷ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سراتو ۲۰۰۰، ساینا رینگ آلومینیومی و فولادی، سایپا ۱۵۱ و تیبا رینگ آلومینیومی و فولادی را از روز پنجشنبه ۷ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای ساینا رینگ فولادی و آلومینیومی، سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، تیبا رینگ فولادی و آلومینیومی را در دوشنبه ۴ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا در ۲ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت خودروسازی سایپا در ادامه طرح‌های فروش خود خودرو سراتو ۲۰۰۰ و ساینا رینگ آلومینیومی را به صورت نقد و اقساط به فروش می‌رساند.

متن کامل »