ساینا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۳ و ۱۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سراتو ۲۰۰۰، سایپا ۱۵۱، تیبا و ساینا رینگ فولادی و آلومینیومی را در ۱۳ و ۱۴ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۱۱ و ۱۲ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، تیبا و ساینا را در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۱۱ و ۱۲ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۹ و ۱۰ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، ساینا رینگ آلومینیومی و فولادی، سراتو ۲۰۰۰، تیبا رینگ آلومینیومی و فولادی را در ۹ و ۱۰ شهریور به صورت نقد و اقساط فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۷ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۷ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سراتو ۲۰۰۰، ساینا رینگ آلومینیومی و فولادی، سایپا ۱۵۱ و تیبا رینگ آلومینیومی و فولادی را از روز پنجشنبه ۷ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۵ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۵ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، ساینا، تیبا و نیسان بنزینی را از روز سه شنبه ۵ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۴ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۴ شهریور ۹۸ اعلام شد. سایپا خودروهای ساینا رینگ فولادی و آلومینیومی، سایپا ۱۵۱، سراتو ۲۰۰۰، تیبا رینگ فولادی و آلومینیومی را در دوشنبه ۴ شهریور به فروش می‌رساند.

متن کامل »

شرایط فروش سایپا به صورت نقد و اقساط در ۲ شهریور ۹۸

شرایط فروش سایپا

شرایط فروش سایپا در ۲ شهریور ۹۸ اعلام شد. شرکت خودروسازی سایپا در ادامه طرح‌های فروش خود خودرو سراتو ۲۰۰۰ و ساینا رینگ آلومینیومی را به صورت نقد و اقساط به فروش می‌رساند.

متن کامل »