فلاپی

ایستگاه فضایی بین‌ا‌لمللی پر از فلاپی دیسک است!

فلاپی دیسک

ظاهرا ایستگاه فضایی بین‌ا‌لمللی (ISS) به یک خانه تکانی اساسی نیاز دارد، چرا که فضانورد «الکساندر گرست» به طور اتفاقی تعدادی تجهیزات ذخیره‌سازی از رده خارج را در آنجا پیدا کرده است؛ قفسه‌ای پر از فلاپی دیسک!

متن کامل »

حافظه هايي که رفته رفته از حافظه تاريخ هم حذف خواهند شد

از زمان گسترش ارتباطات الکترونیکی میان انسان‌ها، حافظه‌ها اهمیت روزافزون پیداکرده‌اند. انسان‌ها سال‌ها است که به ذخیرهٔ اطلاعات بر روی حافظه‌های الکترونیکی روی آورده‌اند و هرروز بیشتر به این کار نیاز پیدا می‌کنند. به همین خاطر در سال‌های اخیر حافظه‌های الکترونیکی پیشرفت بسیار زیادی کرده‌است.

متن کامل »