ماه کامل

تقارن جذاب بارش شهابی برساوشی و ابرماه ماهی خاویاری را در 20 مرداد از دست ندهید

بارش شهابی برساوشی

تقارن بارش شهابی برساوشی و ابرماه ماهی خاویاری را در 20 مرداد 1401 از دست ندهید. در ادامه با جزئیات رصد این دو پدیده نجومی جذاب آشنا خواهیم شد.

متن کامل »