واکسن کرونا

خبر بد برای افراد چاق: واکسن کرونا زودتر از بقیه در بدن شما محو می‌شود

واکسن کرونا افراد چاق

واکسن کرونا به‌خوبی توانست موج مرگ‌و‌میر ایجاد شده توسط این ویروس را کنترل کند. هرچند که ایمنی واکسن کرونا ابدی نیست و ظاهرا در افراد چاق زودتر نیز از بین می‌رود.

متن کامل »