واکسن کرونا

چهار واکسن جدید سینوفارم برای مقابله با جهش‌های جدید کرونا معرفی شدند

واکسن جدید سینوفارم

چهار واکسن جدید سینوفارم برای مقابله با جهش‌های جدید کرونا معرفی شدند که مراحل اول و دوم آزمایش بالینی یکی از این واکسن‌ها انجام شده است.

متن کامل »

افراد واکسینه نشده ۱۱ برابر بیشتر از دریافت کنندگان واکسن بر اثر کرونا فوت می‌کنند

افراد واکسینه نشده

مطابق با تازه‌ترین تحقیقات صورت گرفته، افراد واکسینه نشده ۱۱ برابر بیشتر از دریافت کنندگان واکسن بر اثر ابتلا به کرونا فوت می‌کنند.

متن کامل »