ودروهای وارداتی

نحوه محاسبه مالیات خودرو در طرح جدید مجلس چگونه خواهد بود؟

مالیات خودرو

مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خودرو دو شیوه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خودروهای لوکس در نظر گرفته است، اما نحوه محاسبه این مالیات‌ها چگونه خواهد بود؟

متن کامل »