چیپست هواوی

هواوی برای پیشرفت در حوزه تراشه متخصصان را با حقوق ۵ برابری استخدام می‌کند

هواوی

برند چینی هواوی برای پیشرفت در حوزه تراشه فراخوانی را منتشر کرده و متخصصان حوزه کامپیوتر و تراشه را با حقوق ۵ برابر نسبت به نرخ متعارف استخدام می‌کند.

متن کامل »