کوسه

مگالودون، بزرگترین کوسه جهان شاید هنوز منقرض نشده باشد!

مگالودون

بزرگترین کوسه جهان مگالودون نام داشت که میلیون‌ها سال باعث ایجاد رعب و وحشت در اقیانوس ها شد. اخیرا بحث‌هایی مطرح شده که شاید این جانور غول پیکر منقرض نشده باشد.

متن کامل »

این‌ها محبوب ترین حیوانات در جستجوی گوگل هستند

محبوب ترین حیوانات گوگل سرچ

افراد بسیاری عاشق حیوانات هستند و این عشق فقط شامل سگ‌ها و گربه‌های ملوس نمی‌شود. آمار استخراج شده از جستجوی گوگل، گواه این ادعاست. ببینید محبوب ترین حیوانات جستجو شده، کدام هستند.

متن کامل »