دانشمندان اندازه دهانه يك ابرسياه‌چاله را تخمين زدند

 دانشمندان براي اولين بار توانسته‌اند به لبه يك سياه‌چاله عظيم‌الجثه نفوذ كرده و دهانه آنرا اندازه‌گيري كنند.يك سياه‌چاله از يك مرز موسوم به افق رويداد برخوردار است كه هر چيزي در آن بيفتد از ستاره گرفته تا حتي نور ديگر قادر به فرار نيست.

اگرچه اين افق رويداد يك خط فرضي است كه مشاهده آن غيرممكن است اما ستاره‌شناسان توانسته‌اند ناحيه اطراف يك ابرسياه‌چاله را در مركز يك كهكشان به تصوير درآورند كه به آنها اجازه داده براي اولين بار نزديكترين مدار ثابتي را كه ماده مي‌تواند در آن به دور سياه چاله بچرخد، اندازه‌گيري كنند.اين ابرسياه چاله با جرم شش ميليارد خورشيد در مركز كهكشان مسيه 87 قرار گرفته كه حدود 50 ميليون سال نوري از كهكشان راه شيري فاصله دارد.

ستاره‌شناسان با استفاده از يك رصدخانه جديد موسوم به تلسكوپ افق رويداد دريافتند كه داخلي ترين مدار ممكن براي حضور سالم يك ماده در اطراف سياه‌چاله حدود 5.5 برابر اندازه افق رويداد سياه‌چاله است.اين داخلي‌ترين مدار حدود پنج برابر اندازه منظومه شمسي يا 750 برابر فاصله زمين تا خورشيد است. براي اطلاع بايد بدانيد كه اين فاصله 150 ميليون كيلومتر است.

محققان با استفاده از اين مشاهدات كه در مجله «ساينس» منتشر شده، توانستند ثابت كنند كه اين جرم در حال چرخش در اطراف سياه‌چاله، منبع جت‌هاي قدرتمند نور مشاهده شده از سوي اين كهكشان است. بسياري از كهكشان‌ها در جهان از اين جت‌هاي نوري برخوردار هستند كه تاكنون تصور مي‌شد در اثر افتادن ماده در سياه‌چاله مركزي آنها ايجاد شده باشند. تاكنون هيچ تلسكوپي از قدرت وضوح مورد نياز براي تائيد اين نظريه برخوردار نبود.

تلسكوپ افق رويداد يك پروژه جديد با هدف مرتبط كردن 50 ديش راديويي در جهان براي كار مشترك بر روي ثبت تصاوير از جهان دور است. تاكنون اين رصدخانه توانسته اجسام سماوي را با وضوح دو هزار برابر نسبت به تلسكوپ فضايي هابل رصد كند.


منبع : space

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*